EUROCAR spoločnosť s ručením obmedzeným - v likvidácii